สมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู
X

สำหรับสมาชิก

ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด

 

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 

X
ใบสมัครสมาชิก >> สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

คำนำหน้าชื่อ *
ยศหรือตำแหน่ง (ถ้ามี)
ชื่อ *
นามสกุล *
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเภท   
โดยขอเสนอข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
เกิดวันที่ *
ภูมิลำเนา *
เบอร์โทรติดต่อ *
E-mail
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
ที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อองค์กร
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
ที่อยู่ที่ทำงาน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับการศึกษา *
คณะ *
สาขา
ปีที่เข้าศึกษา *
ปีที่สำเร็จ *
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่สำเร็จ

  X
แจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคม
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
ไฟล์รูปภาพสำเนาการโอน
จำนวนที่โอน
วันที่โอน
เวลาโอน

  


X
ตรวจสอบสถานะสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด