แสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศ.เกษม บุญรมย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนายกสมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สมาคมศิษย์เก่าเทา -ชมพูฯ จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เปิดสนามแข่งขัน เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นสวัสดิการแก่ศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๑ มือถือ ๐๘-๕๖๓๑-๙๓๙๓


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129

Copyright © alumni.ubru.ac.th 2016